تبلیغات
دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر - مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) اسفند ماه
دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

  1. رشته عمران (محاسبات)
  2. رشته معماری
  3. رشته عمران (نظارت)
  4. رشته تاسیسات برقی
  5. رشته تاسیسات مکانیکی
  6. رشته شهرسازی
  7. رشته نقشه برداری
  8. رشته ترافیک

برای مشاهده ی جزئیات بیشتر این پست به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

رشته معماری
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن(۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۸۰)
* مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)
* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)
* مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)
* مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۸۸)- فصول اول تا نهم
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۸۷)
* مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۸۰ )
* مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۱)
* مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)
* راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی
* راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)
* مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
* طرح معماری
* جزئیات اجرائی ساختمان *
* روشها و مسائل اجرایی*
* مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان)

رشته عمران (محاسبات)
* اصول و مبانی بارگذاری ساختمان و مبحث ششم (۱۳۸۵)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(۱۳۸۷)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی، تکنولوژی بتن و مبحث نهم (۱۳۸۸)
* اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی و مبحث هشتم(۱۳۸۴)
* اصول و مبانی مکانیک خاک و مهندسی پی و مبحث هفتم (۱۳۸۸)
* اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی)

رشته عمران (نظارت)
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)
* مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( ۱۳۸۵)
* مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (۱۳۸۸)
* مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)
* مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب ۱۳۸۸ و تکنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)
* مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۸۷)
* مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( ۱۳۸۳)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (۱۳۸۶)
* راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (۱۳۸۲)
* * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)
* * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

رشته تاسیسات برقی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) (۱۳۸۰)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی(۱۳۸۷)
* راهنمای مبحث سیزدهم( طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)
* مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۱)
* * طرح و اجرای تأسیسات برقی

رشته تاسیسات مکانیکی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری )(۱۳۸۴)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (۱۳۸۰)
* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی) (۱۳۸۷)
* مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)
* مبحث هفدهم (تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها)(۱۳۸۷)
* مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی)
* * طرح وا جرای تأسیسات مکانیکی
* * برای مورد ذکر شده از مراجع معتبر فنی و مهندسی تاسیسات مکانیکی استفاده گردد.

رشته شهرسازی
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)
* مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)
* حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
* مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
* * اصول و مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری
* * روش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری
* * مسائل شهرسازی ایران اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
* * اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمایش، کالبد ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی: هادی، جامع، ساختاری-تفصیلی، آماده سازی، شهرک سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظایر آن

رشته نقشه برداری
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)
* دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری (نشریه شماره ۱۱۹ و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
* * متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
* نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
* * کاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
* * کاربرد عکس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان سازی
* * تعیین موقعیت املاک
* * پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالودها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
* * گرایشهای میکروژئودزی( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین)، فتوگرامتری کاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS,LIS )( درحد کاربردی)

رشته ترافیک
* قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)
* مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
* * طراحی راه های شهری
* * مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
* * مشخصات فنی و اجرایی معابر
* * مهندسی ترافیک و ترابری
* * ایمنی معابر
* * حمل و نقل همگانی

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
* تذکر۱ : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
* تذکر۲ : در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
* تذکر۳ :آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منبع: http://www.civilz.comبرچسب ها: مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) اسفند ماه، آزمون نظام مهندسی، آزمون نظام مهندسی محاسبات، منابع آزمون نظام مهندسی، آزمون نظام مهندسی معماری، آزمون نظام مهندسی نقشه برداری، دانشگاه آزاد كاشمر، طاهرپور، آزمون نظام مهندسی ترافیك، آزمون نظام مهندسی عمران، آزمون نظام مهندسی نظارت، آزمون نظام مهندسی تاسیسات، آزمون نظام مهندسی شهر سازی،
ارسال توسط مهران طاهرپور کلانتری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام قسمت از وبلاگ بهتر است؟صفحات جانبی
لینك همكلاسی ها
بازدید كنندگان كشوری
free counters
خبرنامه